Vol113嫩模潘琳琳ber私房性感开背毛衣真空侧露豪乳火辣诱惑写真43P潘琳琳

Vol113嫩模潘琳琳ber私房性感开背毛衣真空侧露豪乳火辣诱惑写真43P潘琳琳

知五运六气、十四经络,始能粗知其证。又曰∶上则为乳汁,下则为月水,故知乳汁即血也,用以点目,岂有不相宜者哉。

 风热干乎气,清以黄芩;风热干乎血,凉以生。仲景之书,专为即病之伤寒设,不兼为不即病之温暑设也,今人或以伤寒法治温暑,不过借用耳。

此方名曰逍遥,亦是疏散之意。以无病患染着余毒而病,如换易也。

是方也,有人参、黄、甘草、白术,所以补中;有陈皮,所以利气;有柴胡、升麻,所以升举陷下之阳,清阳升则浊阴自降。又曰∶目得血而能视。

观仲景之治协热利,如甘草泻心、生姜泻心、白头翁等汤,皆用芩连黄柏;而治下焦虚寒下利者,用赤石脂禹余粮汤,此类以观,斯可见矣。温疟先热后寒,宜此方主之。

方内有陈皮,可以消痰泄气,能助升、柴而成功。不当吐下而吐下之,故曰误吐下。

Leave a Reply